Nakon dosta razmišljanja, sastanaka i priprema, nekoliko entuzijasta je odlučilo osnovati udrugu InMeGo. Registrirana je u rujnu 2013. godine nakon osnivačke skupštine. Inicijalizacija je bila na Sajmu gospodarstva, obrtnika u sklopu 48. Vinkovačkih jeseni u Vinkovcima.

URL: www.inmego.hr