NAZOVITE NAS

Proces izrade Internet stranice

Proces izrade Internet stranice

Povezanost dje­lat­nosti koje obavl­jamo su logičan niz te nudimo velik izbor kako usluga, tako i proizvoda iz vlastite proizvod­nje.

Način na koji pris­tu­pamo kako cvi­jeću tako i ljudima pre­poz­nali su mnogi zado­voljni koris­nici.

Svakod­nevno se trudimo udo­voljiti Vašim žel­jama prigodom krštenja, prve pričesti, krizme, vjenčanja, godišn­jica i za ispraćaj dragih Vam osoba, a te u tom pogledu možemo ponu­diti kom­pletnu uslugu ili Vam pomoći pri­likom pravog odabira.

Za radosne trenutke pri­likom krizme, krštenja, prve pričesti, rođen­dane, vjenčanja ali i sva druga veselja i proslave, možemo Vam po narudžbi naprav­iti sve potrebne aranž­mane ali i ostale ukrase radi što ljepšeg ugođaja pri­likom slavlja.

Za ispraćaj dragih osoba, vršimo kom­pletne pogrebne usluge u zemlji i inozem­stvu. Nudimo Vam mogućnost orga­ni­zacije pogreba…

Kom­pletna pogrebna oprema, pri­jevoz, hlad­n­jak za poko­jnika, osm­rt­nice, oblačenje poko­jnika, orga­ni­zacija glazbe, aranž­mani, vijenci…

Rado ćemo udo­voljiti svim Vašim žel­jama, s toga nas kon­tak­ti­ra­jte ili pos­jetite.

e-max.it: your social media marketing partner